skip to Main Content

"A.I.M.-H.Q. OIL"

Artificial Intelligent Machine Learning High Quality – Extra Virgin OIL

Cluster για το Ποιοτικό Ελαιόλαδο

Το έργο «Καινοτόμος Ολιστική Προσέγγιση στη Διαμόρφωση Σταθερής και Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια μιας Ενοποιημένης Παραγωγής (ΓΓ2CL-0362777) με κωδικό πράξης 518434, συνολικού προϋπολογισμού 500.000€ και διάρκειας από 14/7/2022 έως 31/12/2023 εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση με την αρ. πρωτ.  71508 – 14-07-2022 απόφαση ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ ΣΣΚ- 2η Πρόσκληση: Επιχειρήσεις» – Κωδικός Πρόσκλησης 032ΚΕ – Α/Α ΟΠΣ 4620 – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» της ΓΓΕΚ.

Δέκα επιλεγμένες επιχειρήσεις του Φορέα Αρωγού θα συνεργαστούν με σκοπό την εφαρμογή μιας  καινοτόμου ιδέας που έχει ως στόχο τον σχεδιασμό μιας   Ολιστικής Προσέγγισης στη Διαμόρφωση Σταθερής & Ύψιστης Ποιότητας του Ελληνικού Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιολάδου Ελεγχόμενη σε όλα τα Στάδια Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την παραγωγή βελτιωμένων ελαιοκομικών προϊόντων,μέσω μεθοδολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης και χρήσης State of the Art Τεχνολογίας του Φορέα Αρωγού ΑIM-HQ OIL,  για κάθε εμπλεκόμενη χρηματοδοτούμενη εταιρεία αλλά και κάθε εν δυνάμει νέα ενδιαφερόμενη.

ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΩΓΟΣ

Ο Φορέας Αρωγός δημιουργήθηκε με τη συγχρηματοδότηση του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) μέσω της ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ (Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, Ελληνικού Μεσογειακού, Πανεπιστήμιου) και της ΓΓΕΚ (Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας)  μέσα από τη Δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στα πλαίσια του έργου με τίτλο “ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός (ΕΚ 651/2014)”, του “Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και  Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) – Άξονας 02”, (Κωδικός πράξης: ΓΓ1CL-0058778, Αύγουστος 2020).

Υλοποιεί τη ΔΡΑΣΗ με τίτλο “Ολιστική Προσέγγιση στη Ποιότητα του Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου (ΕΠΕ) Αλυσίδας Παραγωγής, μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης και State of the Art Τεχνολογίας”.

Τον Φορέα  Αρωγό απαρτίζουν
Επικεφαλείς Ερευνητικών Ομάδων

Μέλη ΔΕΠ Σχολής Γεωπονίας
Αλυσσανδράκης Ελευθέριος – Επ. Καθηγητής, Ασφάλεια Ποιότητα Τροφίμων
Βερβερίδης Φίλιππος – Καθηγητής, Βιοχημεία, Βιοτεχνολογία
Γκούμας Δημήτριος – Καθηγητής, Φυτοπαθολογία
Καμπουράκης Εμμανουήλ – Επ. Καθηγητής, Ελαιοκομία, Αγροοικολογία
Λυδάκης-Σημαντήρης Νικόλαος – Καθηγητής, Ενόργανη Ανάλυση
Μανιός Θρασύβουλος – Καθηγητής Διαχείρ. Αποβλήτων, Κυκλική Οικον.
Πασχαλίδης Κωνσταντίνος – Αναπλ. Καθηγητής, Φυσιολογία Φυτών
Ροδιτάκης Εμμανουήλ – Αναπλ. Καθηγητής, Γεωργ. Εντομολογία
Τραντάς Εμμανουήλ – Επικ. Καθηγητής, Γονιδιωματική Ανάλυση, Μορ. Βιολογία
Ταμπακάκη Αναστασία – Καθηγήτρια, Γεωργική Μικροβιολογία
Τζανακάκης Βασίλειος – Επ. Καθηγητής, Εδαφολογία

Μέλη ΔΕΠ Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας
Γαρεφαλάκης Αλέξανδρος – Επ. Καθηγητής, Λογιστική
Κουργιαντάκης Μάρκος – Επ. Καθηγητής, Σύγχρονη Επιχειρηματικότητα και Νέες Τεχνολογίες
Παπαδάκης Στέλιος –  Καθηγητής, Τεχνητή Νοημοσύνη, Μηχαν. Μάθηση,
Φλώρος Χρήστος –  Καθηγητής, Οικονομικά Μοντέλα.

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Μαλάμος Αθανάσιος – Καθηγητής, Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Εταιρείες
1. ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΑΕ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ)
2.ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. (ΜΥΤΙΛΗΝΗ-ΛΕΣΒΟΣ)
3.ΚΥΚΛΩΠΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΑΡΓΥΡΗ ΚΕΛΙΔΗ ΑΕ(ΑΛΕΞΑΝΔΟΥΠΟΛΗ -ΘΡΑΚΗ)
4.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΤΡΙΜΠΑΚΟΣ «LIA Cultivators» (ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ)
5.ΖΩΤΟΥΕΛΕΝΗ «OLDEN TREE BIO ORGANIC OLIVE OIL» (ΚΑΛΥΒΕΣ-ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ)
6.ΜΟΥΣΕΛΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ)
7.ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΝΗΣ Α.Ε.Γ.Β.Ε. (ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ)
8.ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ «POIEMA ORGANIC GOODS»(ΠΡΕΒΕΖΑ-ΗΠΕΙΡΟΣ)
9.AΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΕΣΛΗΣ «MYROLION» (ΒΟΛΟΣ-ΘΕΣΣΑΛΙΑ)
10.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. Α.Ε. – ΚΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ (ΝΕΑΠΟΛΗ-ΚΡΗΤΗΣ)
11.ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS(ΡΕΘΥΜΝΟ)
12.CRETA OIL – ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
13.ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΜΑΔΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΙΚΕ «PRASINI IKE» (ΠΛΩΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ) & ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ (ΠΛΩΡΑ ΜΕΣΣΑΡΑΣ)
14.TERRA CRETA ABEE(ΧΑΝΙΑ)
15. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
16. BIOCRETAN OLIVE OIL LTD «CRITIDA» (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
17. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ“PLATANOSCOOP” (ΧΑΝΙΑ)
18. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ Ι ΑΕ“KOLYMPARI-SA” (XANIA)
19. ΕΠΤΑΣΤΙΚΤΟΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
20. ΣΑΒΕΞ ΑΕ (ΑΤΤΙΚΗ)
21. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
22. ΤΖΩΡΤΖΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
23. ΚΟΚΚΙΝΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ«SEVEN OLEA» (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
24. ΕΛΑΙΑ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Ε. «LASITIA» (ΣΗΤΕΙΑ)
25. ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΑΒΕΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
26. PHARMAGNOSEΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. (ΧΑΛΚΙΔΑ-ΕΥΒΟΙΑ)
27. HELLENIC INSTRUMENTS IKE(ΚΟΡΩΠΙ)
28. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ (ΧΑΝΙΑ)
29. ΕΤΑΜ ΑΕ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
30. i-FORCE(ΑΘΗΝΑ-ΑΤΤΙΚΗ)
31. PAMAKO –ANΔΡΟΥΛΑΚΗΣ (ΧΑΝΙΑ –ΚΡΗΤΗ)

Ο Φορέας Αρωγός παρέχει προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, προτάσεις για Επιχειρηματικές Δράσεις Χρηματοδότησης αλλά και πλήρη επιστημονική υποστήριξη για μια Ολιστική Προσέγγιση σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας καθώς και στη διαμόρφωση σταθερής ποιότητας, άριστου Ελληνικού Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιόλαδου

Περισσότερα για τον Φορέα Αρωγό στην ιστοσελίδα A.I.M.-H.Q. OIL – Artificial Intelligent Machine Learning High Quality – EVOO (hmu.gr)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΕΣΠΑ-logo
ggek-logo
epanek_2014_2020
perifereia
ELMEPA